اپوزیسیون سوریه: مخالفت با ایران و استقبال از ترکیه

هیات اپوزیسیون سوریه با حضور صلحبانان ایرانی در مناطق کاهش تنش سوریه مخالفت کرد.

به گزارش اسپوتنیک، نیروهای اپوزیسیون سوریه اعلام کردند که مایل نیستند نیروهای صلحبان ایران در مناطق کاهش تنش سوریه کنترل را به دست بگیرند.

یکی از اعضای اپوزیسیون اعلام کرد: «ما موافق نیستیم. اپوزیسیون با حضور نیروهای ایرانی موافق نیست. امروز ما به دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد خبردادیم که اگر نیروهای ایران همراه با کلاه آبی ها به قلمروی سوریه بیایند، ما به جنگ ادامه می دهیم. من عبدالرحیم گفتم که اپوزیسیون سوریه آماده همکاری در مناطق کاهش تنش است، اما در صورتی با آنها همکاری می کنیم که ایران حضور نداشته باشد».

وی در ادامه خاطر نشان کرد که پروسه آستانه یک اجلاس نظامی برای تعیین مکانیزم کاهش تنش است. اگر ما بتوانیم در خصوص عدم حضور ایران به توافق برسیم، توافق حاصل می شود. ما نمی خواهیم که گروه های ایرانی در این مناطق حضور داشته باشند».

به گفته وی، روسیه و ترکیه باید کنترل این مناطق را در دست داشته باشند و روسیه باید درباره حذف ایران تصمیم بگیرد. اگر روسیه قدرت بزرگی است، می تواند این مساله را حل کند و آنها باید ایران را از منطقه دور کنند. ما شرایط صلح را می پذیریم. از نظر ما ترکیه ضامن این صلح است و برای رژیم حاکم روسیه باید تصمیم بگیرد».

رفتن به نوار ابزار