اولین بازی اندرویدی حدس کلمات تورکی با نام «قارپیز» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬ اولین بازی اندرویدی حدس کلمات تورکی با نام «قارپیز» با هدف ترویج و حفظ زبان مادری به صورت رایگان منتشر شد.

هدف این بازی پیدا کردن کلمه تورکی موردنظر با به هم چسباندن حروف است. استفاده از تصاویر مفاخر و اماکن دیدنی شهرهای تورک نشین یکی از مزایا و ویژگی های این بازی است.

بازی قارپیز دارای ۳۰۰ مرحله متنوع است و در این بازی از موسیقی آذربایجانی استفاده شده است.