انکار حقایق تاریخی از سوی استاندار تحمیلی/محمد رحمانی فر

آقای شهریاری به عنوان استاندار غیر بومی و تحمیلی دولت روحانی در آذربایجان غربی در حالی به انکار اهمیت تاریخی فجایع خونین جیلولوق در این سرزمین می‌پردازد که رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنرانی خویش در سال 1375 در جمع مردم اورمیه ضمن اظهار تأسف از عدم توجه کافی نویسندگان و مورخان به این مساله مهم، از این مساله به عنوان “یکی از امتحان‌های سخت برای این استان” یاد کرد و بر لزوم بازشناسی و بذل توجه به این دوران خطیر تاریخی تأکید نمود.

از جناب شهریاری به عنوان یک دیپلمات سابق و استاندار فعلی انتظار نمی‌رود که در حوزه تاریخ صاحب مطالعات کافی و وافی باشد ولی از وی به عنوان یک بازیگر سیاسی که امروز عهده‌دار مسوولیت در یکی از حساس‌ترین استان‌های کشور گردیده است انتظار می‌رود که پیش از اظهار نظر در خصوص مسائل تاریخی این استان، مطالعات جامعی در خصوص موضوع مورد بحث به عمل آورده باشد وگرنه باید بداند که در درجه اول نویسندگان و پژوهشگران آذربایجانی و در درجه دوم خود مردم آذربایجان اجازه نخواهند داد که وی با تکیه بر قدرت سیاسی خویش به انکار یا کم‌اهمیت جلوه دادن حقایق تاریخی این سرزمین بپردازد. حقایقی که نه تنها در کتاب‌ها و اسناد تاریخی به ثبت رسیده‌اند، بلکه در سینه‌های تک تک اهالی این سرزمین نیز نقش بسته‌اند.

در پایان ضمن تأکید بر اعتبار تاریخی اسناد موجود در باب فجایع خونبار جیلولوق و اهمیت فوق‌العاده آن برهه حساس تاریخی، لازم می‌دانم اشاره نمایم که مردمی که از آن آزمون سخت تاریخی سربلند بیرون آمدند و توانستند نقشه‌های شوم قدرت‌های بزرگ جهانی و جنگ‌افروزی‌های بازیچه‌های داخلی آن‌ها در این استان را خنثی نمایند، هرگز اجازه نخواهند داد تاریخ، هویت و سرنوشت آنها بازیچه بازیگران سیاسی داخلی و خارجی گردد.

محمد رحمانی فر