«انشعاب» در جبهه ملی ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در حالی که دو روز پیش جبهه ملی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از انتخابات جدید اعضای رهبری خود خبر داد، جمعی از اعضای این جریان سیاسی راه جداگانه‌ای در پیش گرفته‌اند.

این گروه در بیانیه‌ای با عنوان «بیانیه اعلام موجودیت جبهه ملی ششم»، خود را «اعضای باقیمانده شورای مرکزی منتخب پلنوم ۸۲ به اضافه نمایندگان سازمانهای زیرمجموعه جبهه ملی ایران» معرفی کرده‌اند.

این بیانیه را ۱۰ نفر امضا کرده‌اند: محمد اویسی، مهران بختیار، گیتی پورفاضل، عیسی خان حاتمی، جمال درودی، آرش رحمانی، علی رشیدی، اشکان رضوی، کورش زعیم  و شاهین سپنتا.

این گروه ده نفره در بیانیه خود نوشته‌اند: «راهی نو را بر پایه راهبرد و روشهای دکتر مصدق بزرگ برای دستیابی به استقلال سیاسی، و کشورداری مردمی و مداراگرانه و حقوق بشری کورش بزرگ در پیش داریم.»