انتشار مکالمات کشتی نفتی بریتانیا و دزدان دریایی سپاە پاسداران قبل از ربودە شدن کشتی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) روزنامە گاردین نوار صوتی مکالمات بین کشتی نفتی و نیروی دریایی بریتانیا و دزدان دریایی سپاە پاسداران را منتشر کردە کە طی آن نیروهای سپاە پاسداران بە کشتی نفتی اخطار می دهند کە مسیر خود را ٣٦٠ درجە تغییر دهد.

در این مکالمە ضبط شدە نیروهای سپاە پاسداران بە کشتی نفتی بریتانیا هشدار می دهند: اگر اطاعت کنید در امان خواهید بود، مسیر خود را ٣٦٠ درجە تغیر دهید.

نیروی دریایی بریتانیا و همچنین کشتی نفتی این کشور بە نیروهای سپاە اعلام می کنند کە آنها “طبق قوانین بین المللی در آبهای بین المللی در حال حرکت هستند.”

از این فایل صوتی چنین برمی‌آید که ناو جنگی بریتانیایی در منطقه پیش از توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو به نیروی دریایی سپاه در مورد این توقیف هشدار داده بود.

رفتن به نوار ابزار