امروز در تبریز/ هارای هارای من تورکم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به دنبال پیروزی قاطع تراکتورسازی آذربایجان در برابر حریف خود، مردم و هواداران تراختور در ورزشگاه سهند و در خیابانهای اصلی این شهر فریاد کشیدند :
هارای هاری من تورکم، تۆرک دیلینده مدرسه – اوْلمالی‌دیر هر کسه، آذربایجان وارلولسون ایسته مه ین کور اولسون.
آموزش اجباری به زبان تورکی در سراسر ایران خواست اولیه جامعه تورک برای زدودن تبعیض‌های زبانی می‌باشد.

جامعه تورک می گوید اگر شهروندان دولت ایرانیم خواهان برسمیت شناختن هویت و زبان تورکی در سراسر ایران و برخورداری از تمامی حقوقی می‌باشیم که اقلیت فارسی‌زبان سالهاست از آنها برخوردارند، نه کمتر و نه بیشتر.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *