امتناع کارگردان درویش زندانی از حضور در دادگاه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یک درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب به دلیل غیرقانونی بودن مراحل بازجویی او امتناع کرد.

به گزارش مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش ایران، احمد ایرانی‌ خواه از درویشان زندانی محبوس در زندان تهرانبزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد.

این درویش گنابادی و کارگردان حوزه تأتر و سینما که در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت شده‌ موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کرده‌ است.

این درویش کارگردان همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌ است.

رفتن به نوار ابزار