العبادی: نام مقامات فاسد را اعلام می کنیم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) العبادی گفت: دولت عراق در صدد آن است که فهرست اسامی مسئولان و مقامات رسمی این کشور را که به فساد متهم هستند، منتشر کند.