اقای رضا پهلوی، لس آنجلس، تهران و اورنج کانتی، تبریز نیست!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رضا پهلوی در گفتگو با یک کانال تلویزیونی و در حضور دوستدارانش به سوالات از پیش آماده شده جوابهای از پیش آماده شده داد.

وی که بارها از سوی مجری برنامه و سوال کنندگان با لفظ شاهزاده معرفی می شد به رغم اینکه در مورد اقدامات رضاشاه و محمدرضاشاه، دو دیکتاتور بزرگ جهان که اتفاقا پدر بزرگ و پدر وی هستند توضیح دهد سعی کرد تا با کلی گویی نقشه راهی برای آینده ایران ترسیم کند.

رضا پهلوی به قدری در مورد اقوام ناشیانه و عامدانه صحبت کرد که گویی نام قومیتها در ایران با تجزیه گره خورده است و اقوام که بیش از دو سوم از جمعیت ایران را تشکیل می دهند فاقد هر گونه حقوق فرهنگی هستند.

اظهارات اخیر رضا پهلوی نشان داد که وی به عمیقا ایران را مساوی فارس می داند و تنها و تنها آمده است تا به خیال خود سلطنت سوخته پهلوی را زنده کند.

در پشت اقای «شاهزاده» رضا پهلوی سیل خونی از جنایات دو شاه کودتاچی جاری است.

اگر پدربزرگ وی با کودتای بیگانگان آمد و با خواست بیگانگان رفت و در تبعید درگذشت،
اگر پدر وی نیز با خواست بیگانگان آمد، با کودتا ماند و با انقلاب رفت و در خلال فرار درگذشت،
اقای «شاهزاده» باید تاکنون این را فهمیده باشد که ملت ایران به هیچ روی مایل به قبول این خانواده نیست.
ممکن است گروهی از جوانان به دلیل جنایتها و خیانتهای هولناک و بیشمار جمهوری اسلامی و تحت تاثیر تبلیغات عظیم دستگاه پر خرج پهلوی که با میلیاردها دلار پول دزدی ملت ایران چرخ آن میچرخد به اقای رضا پهلوی تمایل داشته باشند اما همگان نیک می دانند که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران حتی حاضر به شنیدن نام ایشان نیز نیست.
باید به افای پهلوی گوشزد کرد که لس آنجلس، تهران و اورنج کانتی، تبریز نیست!

رفتن به نوارابزار