افزایش میزان خشونت و تهدید نژادپرستانه در هلند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) انستیتوی وروئی جونکر طی گزارشی که برای بنیاد آنه فرانک تهیه کرده است، از افزایش میزان خشونت نژادی و تهدید نژادپرستانه طی سال 2017 در هلند خبر داد.

براساس این گزارش طی سال 2016 در هلند 2 هزار و 247 حادثه جنایی به وقوع پبوست که 6 درصد از این حوادث خشونت نژادی و 4 درصد دیگر نیز تهدید نژادپرستانه بود. سال گذشته نیز هزار و 902 حادثه جنایی علیه اقدام جنایی علیه اتباع خارجی اتفاق افتاده که 19.3 درصد از این اقدامات خشونت نژادی و 16.1 درصد دیگر نیز تهدید نژادپرستانه بود.

آمار موارد خشونت و تهدید نژادپرستانه علیه مسلمانان در هلند در سال 2017 از 364 به 213 مورد کاهش یافته است که 11.3 درصد از این موارد خشونت نژادی و 12.7 درصد دیگر نیز تهدید نژادپرستانه اعلام شد.

در گزارش مذکور با بیان اینکه حملات ناشی از اسلام‌هراسی در هلند به تدریج در حال تبدیل به وندالیسم است، گفته شده که آمار اینگونه حملات سال گذشته از 11 به 17.8 درصد افزایش یافته است.

انستیتوی وروئی جونکر در گزارش خود همچنین تاکید کرد که شاید امضای توافق‌نامه میان ترکیه و اتحادیه اروپا در مارس 2016 در کاهش نرخ موارد نژادپرستانه در سال 2017 موثر بوده است.