افزایش شدید قیمت مسکن/ زندگی ۱۹ میلیون نفر در مناطق حاشیه نشین ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا) محمد قمی،رئیس اتحادیه املاک کرج اعلام کرد:
قیمت املاک در شهر کرج از متری پنج تا ۱۵ میلیون تومان است.

محمدشهر کرج هم قیمت هر متر خانه از دو میلیون و ۵۰۰ تومان آغاز می‌شود و بیشترین حد قیمت آن متری هفت میلیون تومان است./تجارت نیوز

رئیس سازمان امور اجتماعی ایران گفت:

۱۱ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند که با در نظرگرفتن ۸ میلیون نفر که در بافت های فرسوده و تاریخی زندگی می‌کنند، در مجموع ۱۹ میلیون نفر از ۶۰ میلیون نفر جمعیت شهری در مناطق حاشیه نشین و بافت‌های فرسوده به سر می برند./ایران

Comments: 0

رفتن به نوارابزار