افزایش اخراج مهاجران آفریقایی از ایتالیا

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، “ماتئو سالوینی” وزیر کشور ایتالیا گفته است برای منصرف کردن “هزاران انسان درمانده ای که دچار این توهم هستند که در کاتانیا، در سیسیلی، در ایتالیا کار و مسکن در انتظارشان است تلاش خواهم کرد. حتی برای ایتالیایی ها هم کار و مسکن کافی وجود ندارد چه رسد به نیمی از قاره آفریقا.”
به گزارش بی بی سی، وی ادامه داده است که افزایش اخراج ها و محدود کردن ورود مهاجران تازه در نهایت باعث نجات جان مردم خواهد شد.
منتقدان دولت می گویند که طرح اخراج مهاجران غیرعملی است و به خطر تشدید نژادگرایی و سیاسی کردن یک مساله انساندوستانه دامن می زند.
ایتالیا مقصد اصلی مهاجرانی است که خود را از شمال آفریقا به اروپا می رسانند هرچند شمار آنها در سال های اخیر در حال کاهش بوده است.
رفتن به نوار ابزار