افتضاح بزرگ ایدئولوژیک در ایران/ مربی مرد تایلندی بالاجبار روسری سر کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در یک اتفاق نادر در جهان، مربی مرد تیم کبدی زنان تایلند، به اجبار با پوشش روسری و کلاه گیس، در بازی تیمش در ایران به میدان ورزشی راه داده شده است.
این اتفاق در مسابقات کبدی قهرمانی زنان آسیا در ایران و در روز سه شنبه ۷ آذر ۹۶ رخ داده است.

طبق قوانین ایران، مردان حق حضور در مسابقات ورزشی زنان را ندارند و به همین دلیل سامپراچ فونتو، مربی مرد تیم کبدی زنان تایلند از طرف مسئولان برگزاری مسابقات، مجبور شده است پوششش را طوری انتخاب کند که شبیه زنان باشد تا بتواند در کنار تیمش در میدان حاضر شود.

این اتفاق عجیب اولین بار است که در جهان مشاهده می شود. براساس قوانین مذهبی ایران، تماشای زنان در مسابقات ورزشی برای مردان حرام و گناه است. مشابه این اتفاق در مسابقات ورزشی داخلی ایران روی داده است، اما برای زنان، نه مردان. برای نمونه درحالی که در ایران زنان نیز حق حضور در میادین بازیهای مردانه را ندارند، در دو سه مورد استثنائی زنان با پوشش مردانه توانسته اند داخل ورزشگاه شوند. اما این اولین بار است که یک مرد تحت پوشش زن به میدان مسابقات ورزش زنان برده می شود.


از آنجایی که این مسابقات تورنمنت بوده، انتظار می رود این مربی در روزهای قبل هم یک بار در میدان حضور یافته باشد، که به احتمال زیاد در آن مورد هم از همین روش استفاده کرده اند. بدون شک این رفتار تحقیرآمیز با یک مربی از طریق قوانین ورزشهای بین المللی قابل پیگیری است.