اعلام جرم تشکل های محیط زیستی خوزستان علیه کلانتری

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) شبکه تشکل های محیط زیستی استان خوزستان علیه عیسیکلانتری به دادستانی کل کشور اعلام جرم کرده است.
این نخستین جبهه گیری محیط زیستی ها علیه کلانتریست است.
کلانتری با ساخت شهرک ویلایی در منطقه حفاظت شده خائیز شخصا موافقت کرده و به مدیر استانی اش گفته به نظرات معاونتهای تخصصی سازمان توجه نکنند!