اعتراض کارکنان چغازنبیل به ۴ ماه حقوق معوقه خود

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) کارگران و کارمندان پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه، کارگران پایگاه سازههای آبی شوشتر و کارگران پایگاه میراث جهانی شوشتر، ۴ ماه مزد دریافت نکردهاند.

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸، کارگران و کارمندان پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه، کارگران پایگاه سازههای آبی شوشتر و کارگران پایگاه میراث جهانی شوشتر که همه زیر نظر سازمان میراث فرهنگی خوزستان فعالیت میکنند، چهار ماه مزدِ پرداخت نشده دارند. کارگران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه؛ صبح امروز تجمعی نیم ساعته برای پیگیری مطالبات خود برگزار کردند. به گفته این کارگران، عدم پرداخت مطالبات باعث بروز مشکلات جدی در زندگی و معاش آنها شده است.

یکی از مدیران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه در اینباره به ایلنا گفت: “دستمزد حدود ۱۵۰ کارگر و کارمند این سه مجموعه در ماههای مهر، آبان، آذر و دی ماهِ سال جاری به علت تامین نشدن اعتبار آن از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریپرداخت نشده است”. این مقام مسئول همچنین تایید کرد که کارگران این مجموعه به علت مشکلات معیشتی صبح امروز تجمعی نیم را ساعته برگزار کردهاند.

او گفت: “تجمع کوتاه بود تا مشکلی برای بازدیدکنندگان و تردد آنها پیش نیاید”. به گفته مدیران پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه، دو ماه از دستمزدهای کارگران و کارمندان این سه مجموعه به تازگی تامین اعتبار شده و اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان درصدد پرداخت هرچه سریعتر آن استبه گفته او، پرداخت نشدن مزد کارگران پیش از این نیز اتفاق افتاده بود. ۲ سال پیش ۹ ماه مزد پرداخت نشده بود که آنهم به تامین اعتبار نشدن از سوی سازمان میراث فرهنگی بازمیگشت.

رفتن به نوارابزار