اعتراض نمادین مردم زابل به وضعیت محیط زیست در این شهر

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مردم زابل در تجمعی اعتراضی مقابل دفتر شورای شهر زابل اقدام به گل مالی کردن تابلو و دیوار چینی در برابر درب ورودی این محل کردند.