اعتراض تاشکند به تصمیم اخیر آمریکا درباره ازبکستان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) کمیته امور مذهبی شورای وزرای ازبکستان طی بیانیه ای درج نام این کشور از سوی آمریکا در فهرست «کشورهای مشمول نگرانی خاص» بخاطر نقض جدی آزادی‌های مذهبی را غیرعادلانه توصیف و بر ضرورت لغو این تصمیم تاکید کرد.

در این بیانیه همچنان آمده است:

کارشناسان آمریکا در قضاوت خود به منابع مبهم استناد کرده‌ و در خصوص وضعیت مذهبی در ازبکستان به نتیجه ای بی پایه و دور از واقعیت رسیده‌اند. این تصمیم از نظر تاشکند باعث تاسف است.

گزارش مذکور، واقعیتی غیرقابل انکار نبوده، بلکه خلاصه ذهنی کارشناسان آمریکایی و در نتیجه بررسی وضعیت اجتماعی ازبکستان در چارچوب امکانات و برداشت های شان تهیه شده است.

در ازبکستان 2243 سازمان دینی متعلق به پیروان 16 دین به ثبت رسیده و آزادانه فعالیت می کنند. طی سال‌های اخیر در زمینه تضمین حقوق و آزادی های مذهبی، گسترش رواداری دینی و بازسازی مجدد ارزش‌های دینی و ملی شهروندان تلاش های مهمی از سوی رئیس جمهور ازبکستان انجام شده است.

در همین راستا، دولت ازبکستان در دوره اخیر بیش از 16 هزار نفر موجود در فهرست سیاه امنیتی خود که متعلق به افراط گرایان بالقوه مسلمان بود، از این لیست خارج کرده و آن ها را به جایگاه ارزشمند خود در جامعه بازگردانده است”.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه جدید خود، 10 کشور از جمله جمهوری ازبکستان را در فهرست «کشورهای مشمول نگرانی خاص» بخاطر نقض آزادی‌های مذهبی قرار داد.

بر این اساس، کشورهای ایران، چین، برمه، اریتره، کره شمالی، سودان، عربستان سعودی، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان در فهرست «کشورهای مشمول نگرانی خاص» و پاکستان در فهرست «نظارت ویژه» وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است.