همچنین در این رده بندی بعد از سنگاپور آلمان،سوئد و کره جنوبی قرار گرفته اند.
 اعتبار پاسپورت آمریکا هم در یک سال گذشته  نزول داشته و در رتبه بندی جدید در کنار کشورهای ایرلند، کانادا و مالزی در رتبه ششم جهان قرار دارد.