‘اظهار پیروی از ادیان غیررسمی ایران می‌تواند ممنوعیت تحصیلی ایجاد کند’

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفته است اظهار پیروی از ادیان غیر رسمی ایران در مدارس، می تواند ممنوعیت تحصیلی برای دانش‌آموزان در پی داشته باشد.

به گزارش ایسنا او گفته: “اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.”

رفتن به نوار ابزار