“اشد مجازات در انتظار اغتشاشگران می باشد”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،حمید شهریاری معاون صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرده است:” تمام افرادی که سرحلقه اغتشاش‌ها و آشوب‌های اخیر بوده‌اند، شناسایی و یا دستگیر شده‌اند.”

او ادامه داده است با اغتشاشگران، سردمداران اغتشاش و کسانی که آشوب و اغتشاش‌های روزهای اخیر را مدیریت و ساماندهی کرده‌اند، به طور قاطع برخورد شده و اشد مجازات برای آنان تعیین می‌شود.

وی اظهار داشته است هنوز آمار دقیقی از تعداد فتنه‌گران و آشوبگرانی که دستگیر شده‌اند ندارم، اما تمام افرادی که سرحلقه آشوب‌های اخیر بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شده‌اند.

ایران همواره از اعتراض کنندگان خیابانی بر علیه بی عدالتی ها و گرانی های موجود در جامعه  به”اغتشاش گران و فتنه گران” تعبیر می کند.

از روز 8 دی ماه مردم اکثر شهرهای ایران به خیابان ها آمده و بر علیه گرانی،بی عدالتی، فساد و ظلم تظاهرات گسترده برگزار کردند.

به گفته منابع قضائی دست کم 1700 نفر در این اعتراضات خیابانی در ایران دستگیر شده است.