اسراییل خواستار ترور اسد شد

یوآو گالانت وزیر مسکن و شهرسازی اسراییل در شهر قدس خواستار ترور بشار اسد رییس جمهوری سوریه شد.

وی به دنبال ایراد سخنانی در زمینه سوزانده شدن جمعی اجساد مخالفین بشار اسد در زندانهای سوریه که خبر ان اخیرا از سوی امریکا منتشر شده است گفت: اسد مرتکب نسل کشی شده است.

وی تصریح کرد: به نظر من در حال عبور از خطوط قرمز هستیم. باز هم به نظر من، زمان ترور اسد فرا رسیده است.

وی تاکید کرد که با کشته شدن اسد ابتدا “دم افعی” قطع خواهد شد و سپس انان خواهند توانست برسر ” سر مار” که ایران است متمرکز شوند.

رفتن به نوار ابزار