استیضاح وزیر اقتصاد با ۵۰ امضا تقدیم هیات رییسه شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) استیضاح وزیر اقتصاد با ۵۰ امضا تقدیم هیات رییسه شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مجلس ایران اظهار کرد: ۵۰ نماینده مجلس طرح استیضاح آقای کرباسیان وزیر اقتصاد را در ۱۶ محور به هیات رییسه تقدیم کردند که بر این اساس این استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع خواهد شد و این کمیسیون یک هفته برای بررسی موضوع با دعوت از وزیر مربوطه و استیضاح‌کنندگان مهلت دارد.