استقبال آکادمی بین المللی ترک از استفاده رسمی از نام ترکستان در قزاقستان

به گزاش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس آکادمی بین المللی ترک گفت که استفاده مجدد از نام ترکستان در قزاقستان باعث توسعه سریع تر منطقه و خشنودی مردم آسیای میانه خواهد شد.

دارحان کدرآلی، رئیس «آکادمی بین المللی ترک» در گفتگو با آناتولی درباره تغییر نام ایالت جنوبی قزاقستان به «ترکستان» توسط نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور این کشور گفت: “استفاده مجدد از نام ترکستان باعث بیداری حافظه تاریخی و ملی شده است. این اقدام باعث خشنودی مردم برادر آسیای میانه خواهد شد”.

کدرآلی با بیان اینکه اصطلاح ترکستان در طول تاریخ برای تسمیه منطقه وسیعی در آسیای میانه از کوه های آلتای در شمال تا افغانستان در جنوب استفاده شده است، گفت:

محدوده دربرگیرنده این اصطلاح در گذشته عمدا و بصورت متناوب کوچکتر شده است. شهر ترکستان به عنوان مرکز این ایالت علاوه بر تاثیرات فرهنگی دارای تبعات اقتصادی نیز خواهد بود.

سرمایه گذاری های جدیدی در شهر ترکستان آغاز و ساختمان های جدیدی ساخته خواهد شد. به همین دلیل نیز تاثیر زیادی در توسعه جنوب قزاقستان خواهد داشت”.

چنگیزخان جان‌آلتای، معاون انستیتوی مطالعات اورآسیا نیز با بیان آثار مثبت استفاده مجدد از نام ترکستان بر توسعه مناطق جنوب قزاقستان، اظهار داشت:

این تصمیم پتانسیل شهر ترکستان برای تبدیل آن به مرکز اقتصادی منطقه را آشکار خواهد ساخت. بسیاری از جاده ها و خطوط آهن از ترکستان می‌گذرد.

ترکستان سال گذشته به عنوان پایتخت فرهنگی جهان ترک انتخاب شد. پروژه های زیربنایی ساخته شد. اکنون نیز انتخاب آن به عنوان ایالت، باعث تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی خواهد شد”.

گفتنی است، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان روز سه شنبه طرحی را امضا کرد که بر اساس آن نام ایالت «جنوبی قزاقستان» به ایالت «ترکستان» تغییر یافت. مرکز آن نیز از شهر چیم‌کنت به شهر تاریخی «ترکستان» منتقل شده است.

رفتن به نوار ابزار