استفاده از لباس و رنگ خاص برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس ایران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی امروز مجلس استفاده از لباس یا رنگ خاص برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی این نهاد در شعب اخذ رأی را ممنوع و نیروی انتظامی را موظف به رعایت این حکم کردند.

بر این اساس، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه اخذ رأی، محیط پیرامون آن توسط اعضای شعب امحا شود. مسئولیت انجام این امر بر عهده رئیس شعبه و مأموران نیروی انتظامی است. متخلفان از این ماده به جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند. 

همچنین استفاده از نمادهایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع بوده و مسئولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم هستند.