استعفای مشاور ترزا می

مشاور نخست وزیر انگلیس از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش اسکای‌نیوز، “نیک تیموتی” مشاور “ترزا می” نخست وزیر انگلیس از سمت خود استعفا کرد.

فیونا هیل، یکی دیگر از مشاوران می نیز استعفا کرده است.

برکناری این دو نفر، یکی از شروط اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا برای ادامه کار می بوده است. آنها تهدید کرده بودند که اگر این دو نفر استعفا نکنند، خانم می باید آماده باشد که دوشنبه آینده حزب درباره سرنوشت رهبری او تصمیم بگیرد.

منتقدان هم حزبی ترزا می، این دو نفر را به نفوذ “بی‌جا” در شیوه مدیریت نخست وزیر بریتانیا متهم می‌کنند و آنها را به دلیل نوشتن “بدترین مانیفست” یا برنامه تبلیغاتی حزب محافظه‌کار در تاریخ مقصر می‌دانند.

در انتخابات روز پنجشنبه، حزب محافظه کار با از دست دادن چند کرسی از اکثریت افتاد در حالی که حزب رقیب، چند کرسی بیش از گذشته به دست آورد.

رفتن به نوارابزار