استاد دانشگاه: اقتصاد ایران زمینگیر شده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، علیمراد شریفی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اعلام کرده است: پاشنه آشیل دولت های ما احساس بی نیازی آنها از مشاوران اقتصادی است و به این دلیل اقتصاد ایران اکنون زمین گیر شده است.

 شریفی در گفتگو با خبرنگار ایسنا به موارد زیر هم اشاره کرده است:
–  برخی از مشکلات اقتصادی همچون رشد وسیع شبکه بانکی و سفته بازی در اقتصاد در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به خصوص از سال 88 به بعد شکل گرفت که مواجه شدن با این مشکلات در دوره ریاست جمهوری روحانی بسیار سخت شد.
–  یکی از مسائل درگیر در ایران این است که دولت در حوزه هایی که باید قانون گذاری اقتصادی داشته باشد، ورود پیدا نمی کند و در قسمت هایی که نباید، وارد می شود.
–  فراموش کردن مشورت با بدنه کارشناسی و دانشگاهی شاید بزرگترین نقیصه دولت های ایران در دوران مختلف است.
– دولت آن گونه که باید به خصوص طی 10 سال گذشته حمایت جدی از صنعت نکرده و سبب ایجاد مشکلات بسیار برای مدیران صنعتی شده است.
–  ما در حوزه تولید خودرو هیچ گاه نمی توانیم تولیدکننده باشیم صنعت خودرو ملزومات خود را می خواهد، اما کشور پیش نیازهای آن را ندارد، در حالی که ایران می توانست به جای فضا دادن به شرکت های ایران خودرو یا سایپا برای مونتاژ و تقلید نادرست تولید خودرو، قراردادهایی را با شرکت های بزرگ تولید خودرو منعقد می کرد تا قطعات و لوازم خودرو را تولید کنند.
رفتن به نوارابزار