ارگ آذربایجان/ قربانی تخریبگران ضد ترک

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، دیواره ‌های جنوبی پایه قدیمی ارگ تبریز در حال تخریب کامل قرار دارد.

طرفداران آثار و میراث فرهنگی و فعالان اجتماعی با انتشار تصویر زیر از آخرین وضعیت این آثار تاریخی نوشته اند:

“تخریب دیواره ‌های جنوبی پایه قدیمی ارک ششصد ساله‌ عليشاه تبریز! فاجعه ای در سکوت مسئولین و رسانه ها”

گفته می شود ارگ علیشاه تبریز”در تبریز 2018 “بطور کامل هدف حمله مافیای انبوه سازان و تخریب گران آثار تاریخی آذربایجان قرار گرفته است.

تبریز بعنوان پایتخت کشورهای جهان اسلام در سال 2018 انتخاب شده است.

علی رغم هشدار کارشناسان باستان شناسی، مصلی تبریز و پارکینگ بزرگ در حریم این آثار تاریخی توسط مسئولان ساخته شده است. گویی تبریز جای دیگری برای ساخت چنین چیزهایی نداشته است.

ارگ علیشاه از جاذبه‌های تاریخی دوره ایلخانی در تبریز بعنوان مرکز آذربایجان می باشد.

سلسله ترک نژاد ایلخانی در 700 سال قبل بر ایران حکومت می کردند که تبریز از مراکز مهم این دوره حساب می شده است.

این اثر عظیم تاریخی در اکثر سفرنامه ها و  یادداشت‌های جهانگردان تاریخی ثبت شده است.

رفتن به نوارابزار