ارسال لیست بیش از ده نفر از دوتابعیتی ها به وزارت اطلاعات ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دادستان کل کشور ایران گفته است که این نهاد فهرست مدیران ارشد دولتی دوتابعیتی را صبح روز دوشنبه ۲ بهمن/ ۲۲ ژانویه به وزارت اطلاعات ایران فرستاده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور ایران گفته است: «تعداد این افراد بیش از ۱۰ نفر است. یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند». منتظری افزوده است: «وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوشنبه صبح برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آنها برخورد شود».

موضوع دو تابعیتی ها در سالهای اخیر در ایران مطرح شده است، پس از فرار محمودرضا خاوری، یک مدیر ارشد بانکی ایران و متهم اصلی بزرگترین پرونده اختلاس ایران، به کانادا بیشتر زیر ذره بین قرار گرفت. از آن پس دو جناح سیاسی ایران بارها یکدیگر را تهدید به افشای مدیران دو تابعیتی شان کرده اند.

دادستان کل کشور ایران در پایان گفته است: «امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را به خوبی بررسی کند چون بهرحال دوتابعیتی ها معمولا موضوع را کتمان می کنند و آن را افشا نمی کنند و این دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند».