ارزش زبان مادری از دیدگاه بزرگان

از دیدگاه خبرگزاری میکروفون نیوز زبان مادری ارزشمندترین٬ غنی ترین و مهمترین داشته فرهنگی یک فرد و یک ملت است.
●مقدمه :
زبان پدیده ای اجتماعی است و با رشد جامعه به سوی تكامل متحول می شود و جزو پدیده هایی است كه با انسان می ماند و با انسان مضمحل می شود، از این رو دانشمندان و جامعه شناسان برای مقابله به تهاجم فرهنگی بیگانه تكیه بر زبان مادری و فرهنگ خودی و تقویت آن از راه كار مقابله می دانند.
زبانها گنجینه های معنویت، انسانیت هستند و نه تنها پایمال كردن زبانی ظلم به سخنگویان آن زبان است، بلكه در كل دشمنی با معنویت و فرهنگ بشری است. دشمنی با یك زبان و بی توجهی یا سعی درنابود كردن آن چه عمداً و چه سهواً زبان كشی محسوب می شود و زبان كشی یكی از ابزارهای ملت و قوم كشی و یا به عبارتی فرهنگ زدایی از مردم به شمار می رود و نابود كردن آن در حقیقت تلاش برای از بین بردن نشانه های خداوندی و عصیان در مقابل اراده خداوند است.
علاوه بر مطالب فوق بی توجهی و یا ایجاد محدودیت زبانی اثرات سوء بیشماری در پی دارد. ازجمله : ترك تحصیلی، افت شدید درسی، شكست در امتحانات تعیین كننده مثل كنكور، عدم تكمیل نظام فكری و شخصیتی فرد، كاهش خلاقیت، ضعف بیان، جدایی عاطفی از مادر و خانواده، بحران عاطفی و عملاً، حذف تدریجی از سطوح ممتاز جامعه و ….
حال دراین پست اهمیت و ارزش ربان مادری و بخصوص زبان تركی را از دیدگاه بعضی بزرگان را اورده ایم امید كه مورد توجه قرار گیرد.
●دیالكتیك سوردل : استعمارگران برای نابودی زبانهای مادری همانا ازدیالكتیك سوردل استفاده كردند. طبق این دیالكتیك، وقتی كه بچه را، مادرش می زند، دعوا و تهدیدش می كند، ناراحت است و برای اینكه از حمله مادر درامان بماند، به خود مادر پناه می برد، این دیالكتیك سوردل است كه زبان و یا ن… حاكم، برای اینكه قوم و ملت یا آدمی را به زیر مهمیز قدرت و تسلط خودش بكشد، تحقیراش می كند و به قدری زبانش، فزهنگش را، مذهبش را، ایمانش را، آداب اش را، فكر اش را، شخصیت هایش را، گذشته اش را همه چیزاش را تحقیر می كند. او برای اینكه از مسیرهایی كه بوسیله آنها تحقیر می شود، فرار كند به دامن خود او پناه می برد (خود آگاهی- استعمار- دكتر علی شریعتی ص 32-31)
●پرفسور زهتابی : زبان تركی (زبان التصاقی) باستانی ترین و یكی از پر نفوذترین زبانهای دنیا می باشد و دارای ویژگی های منحصر به فردی است كه آن را از سایر زبانهای دنیا متما ی می كند. زبانهای التصاقی باستانی از حد تصورند و جمعیتی عظیم را درآسیا، آفریقا، اروپا، اقیانوسیه و آمریكا را تشكیل می دهند. التصافی زبانها (زبان تركی باستان) در اثر مهاجرت های تاریخی در سایر نقاط دنیا این زبان را منتشر نمودند و حتی با عبور از مشرق زمین به امریكا رفته و تمدن بومی اصیل آمریكایی قبل از اروپائیان را بنیان گذاری نمودند كه غالبا از آنها به عنوان سرخ پوستان یاد می شود و به گفته ی محققین آمریكایی و اروپایی 80% نام های مناطق آلاسكای كنونی تركی می باشد . (كتاب تاریخ زبان های دیرین ایران).
●طبق دستورالعمل سازمان یونسكو بزرگترین نهاد فرهنگی دنیای معاصر : كسی كه نتواند به زبان مادری خود بنویسد و بخواند بیسواد محسوب می شود.
●نظریه ی جامعه شناسان : زبان مادری با شیر مادر در جان شده و با مرگ از تن بیرون می رود و تحمیل زبان دیگر به كودكی كه تازه شروع به حرف زدن نموده جنایت محسوب می شود.
●هایدیگر: ” اگر زبان ملّتی از بین برود آن ملّت هم از صحنه هستی خارج شده است.”
● میلان كوندرا : ” نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاك كردن حافظه آن است. باید كتاب هایش را، فرهنگش را، زبانش را از میان برد. باید كسی را واداشت كه كتاب های تازه ای برای او بنویسد، فرهنگ جدیدی را جعل كند و بسازد، تاریخ و زبان جدیدی را اختراع كند، كوتاه زمانی بعد ملت آنچه هست و آنچه بوده را فراموش می كند. دنیای اطراف همه چیز را با سرعت بیشتری فراموش می كند.”
● ماهاتما گاندی : ” كسی كه زبان و ادبیاتش را نخوانده باشد، تاریخش را نخواهد دانست و آن كس كه تاریخش را نداند آینده ای ندارد. ” دیل و ادبیاتین اوخویوب بیلمین انسان، تاریخین بیلمز و تاریخین بیلمینین گلجه یی اولماز ”
● مثل فرانسوی : ” كسی كه زبان مادریش را نمی داند و یادنگرفته نباشد وحشی است.”
● فرانتس فانون :” استعمار برای تسلط بر اقوام تحت ستم خود قلبهای آنان را تحریف و آنان را نابود میكند.”
● دكتر شریعتی: » وقتی یك روشنفكر با » خویشتن« می گسلد و این خویشتن عبارت از تاریخ و فرهنگ و سنت و زبان و ادب و محتوای معنوی وجودی ملت یعنی ملیت وی است و ناچار، خلاء وجودی خود را با محتوای فرهنگی دیگری پر می كند، انسانی بیگانه با خویش می شود و این » غیر« همچون »جن« درماهیت و شخصیت ملی او رسوخ و حلول می نماید و آنگاه او عوضی حرف می زند و عوضی نظریه می دهد و راه را هم عوضی انتخاب می كند و عوضی عمل می كند. چون به تعبیر عامیانه، اما پرمعنی، او به راستی یك » آدم عوضی است»
●ابن خلدون : “وقتی ملت بزرگی اسیر ملتی كوچكتر از خود میشود، خود را فراموش میكند.”
●ویتگنشتاین فیلسوفان جهان معاصر: زبان من جهان من است و جهان من زبان من. ●آتاتورك: “نه موتلو ؛ توركم دییه نه ”
● هومنل دانشمند بزرگ آلمانی : به گفته ی زبان شناسان بزرگ جهان زبان تركی زبان اولین تمدن بشریت می باشد . اگر میخواهید بدانیدزبان اولین تمدن بشریت چه و چگونه بوده است اكنون به زبان تركی آذربایجانی بنگرید .
●لبروت سورل : دو چیز در دنیا برای ما مشخص نشد قطبهای جغرافیایی و تاریخ تركها .
●جورج برادون : اگر پدران و مادران معتقد باشند و بدانند زبان آنها مهم و ارزشمند است، احتمالا این كه با زبان خود با بچه هایشان صحبت كنند بیشتر است.
●سید جمالدین اسدآبادی : هر ملتی كه زبان خود را فراموش كند تاریخ خود را گم كرده است و عظمت خویش را از دست داده است و برای همیشه در بندگی و اسارت باقی خواهد ماند
●امه سه رز شاعر سیاهپوست: هر فرهنگی برای اینكه شكفته شود. نیاز به چارچوبی دارد و به ساختمانی كه زبان را می توان دراین چهارچوب قرار داد.
●جان استوارات: اگر استعمار بخواهد كه ملتی را وابسته خود سازد نخست سراغ هویت و زبان آنها می رود، اگر ملتی فرهنگ )زبان و نژاد و …( خود را از دست بدهد و استحاله و آسیمیله شود.
●نظریه استعماری هیتلری: بطور كلی برای معدوم و منقرض ساختن یك ملت با تمامی عقاید و فرهنگ مربوط اش تنها كافی است زبان آن ملت و قوم از بین برده شود!
زبان و ادبیات ترکان خراسان
رفتن به نوار ابزار