اردوغان:یکی از قوی‌ترین ارتش‌های جهان،از لحاظ توان عملیاتی می باشیم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه نظامی ترکیه اظهار داشت ما یکی از قوی‌ترین ارتش‌های جهان از لحاظ تجربه و توان عملیاتی را داریم.

رجب طیب اردوغان طی سخنانی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه نظامی ترکیه گفت: ترکیه یکی از قوی‌ترین ارتش‌های جهان از لحاظ تجربه و توان عملیاتی را دارد.

وی در این مراسم همچنین تصریح کرد:

مانند دیگر دانشگاه‌های نظامی، درب دانشکده نیروی زمینی نیز به روی تمام فرزندان ملت باز خواهد است و دانشجو خواهد پذیرفت. هرگز اجازه نمی‌دهیم که ذهنیت‌های ایدئولوژیک به اینجا نفوذ کند، بلکه سیستمی ملی و بومی بر آن حاکم خواهد بود.

همانند مصطفی کمال آتاتورک، ارتش نیز از ارزش‌های مشترک و ملی ماست. سال آینده تعداد داوطلبان تحصیل در دانشکده نظامی افزایش خواهد یافت. این ارتش متعلق به کودتاگران، قیمومیت طلبان و شورشیان نیست، بلکه فقط و فقط به ملت ترکیه تعلق دارد.

حمله به نیروهای مسلح کشورمان به مثابه تعرض به شخص من است. مبارزه با خائنان و کودتاگرانی که در ارتش نفوذ کرده‌اند، ادامه خواهد داشت، ولی اجازه نمی‌دهیم کسی به این بهانه نیروهای مسلح ما را تضعیف و به نظامیان کشورمان توهین کند.

رفتن به نوار ابزار