ادوات نظامی ترکیه در راه مرز سوریه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، منابع خبری از انتقال تجهیزات نظامی ترکیه به مرز سوریه خبر می دهند.

این کاروان نظامی  به منظور تقویت نیروهای مستقر در مرز سوریه ارسال شده است.
تجهیزات نظامی مذکور متشکل از یگان‌ها و خودروهای نظامی نیروهای مسلح ترکیه می باشد.
هم اکنون این کاروان به شهر غازی‌عنتب رسیده است.

این کاروان از شانلی اورفه حرکت کرده و بعد از رسیدن به غازی‌عنتب عازم ختای شده است.

این کاروان تحت نظارت و تدابیر امنیتی در حال حرکت به طرف مرز سوریه می باشد.