ادامه تظاهرات ضد حکومتی در ایران با تغییر در الگوی زمان، مکان و متد

به گزارش میکروفون نیوز (محا):تظاهرات ضد حکومتی در تاریخ 14 دی ماه و در هشتمین روز خود کماکان ادامه داشته است.
در این روز شاهد تغییرات عمده در شیوه و الگوی تظاهرات از لحاظ زمان،مکان و متد مبارزه هستیم.
زمان:
از لحاظ تغییر الگوی زمان همانطور که تصاویر و فایل های تصویری از تظاهرات های مختلف در ایران انتشار یافته است نشان می دهد  برعکس فراخوان ها  که معمولا ساعت 17 و یا 19 بعد از ظهر را زمان برگزاری و تشکیل هسته اولیه اعتراضات اعلام می کردند هم اکنون حوالی ساعت  21 و بعد از آن تظاهرات بشکل گسترده در شهرهای ایران در حال شکل گیری هستند،  در 14دی ماه شهرهای همچون مشهد،کامیاران،تهران از این شیوه تغییر الگوی زمان تظاهرات استفاده کرده اند.
مکان:
معمولا بر طبق رول سنتی میادین و خیابان های خاص در هر شهر سمبل و کانون اصلی برگزاری مکان اعتراضات تلقی می گردد. از جمله میدان انقلاب و آزادی در تهران بار این مکان های تظاهرات را با خود حمل می کنند.
در اعتراضات ضد حکومتی ایران شاهد حذف این الگوی سنتی و آرشیوی از متد مبارزات شهرهای مختلف در ایران هستیم و علاوه بر اینکه از همه محل های شهر بعنوان مکان تجمعات استفاده می شود برای استادیوم ها هم بعنوان مکان اعتراض فراخوان داده شده است.
متد و شیوه اعتراض:
ویدیویی که از دیروز از نحوه اعتراضات مردم کرمانشاه،بوکان،کارگران عسلویه و خانواده زندانیان در مقابل زندان اوین انتشار یافته است نشان می دهد تغییر جدی در نحوه بیان اعتراضات در ایران در حال شکل گیری است.
در شهر کرمانشاه مردم با روشن کردن ممتد چراغ ماشین و ایجاد ترافیک در شهر به بیان اعتراضات در 14 دی ماه پرداختند.
در شهر بوکان مردم با حضور و با حرکت در خیابان ها بدون آنکه شعاری دهند به اعتراضات ضد حکومتی خود ادامه داده اند.
کارگران عسلویه(کارگران نفت و‌گاز ایران بعبارتی شاهرگ اقتصادی ایران)بصورت معمول و عادی دست از فعالیت کشیده و با هم دیگر به گفتگوی عادی پرداخته اند. واز این طریق به خیل تظاهرکنندگان ضد حکومتی ملحق شده اند.
خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین تجمع کرده و بجای ایجاد جو التهابی شروع به نواختن آلات موسیقی همراه با کر خوانی به ادامه اعتراضات خود پرداخته اند.
اینکه چقدر این تغییرات در تمامی شهرهای ایران نهادینه شود و به جریان های ادامه دار تبدیل شود باید منتظر آینده ماند.