ادامه تظاهرات در خیابان شاپور جدید اصفهان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مردم اصفهان تظاهرات علیه حکومت را امروز چهارشنبه 10 مرداد نیز در همان خیابان شاپور جدید ادامه دادند.

روز سه شنبه 9 مرداد دهها تن از مردم اصفهان در خیابان شاپور جدید در اعتراض به گرانی روز افزون و بیکاری و رکود بازار که در اثر بحران ارز در ایران ایجاد شده است دست به راهپیمایی زدند. در یک هفته گذشته قیمت دلار از حدود 7500 تا 12500 تومان رشد کرده است. قیمت دلار تا دو ماه پیش با مسکن ها و سیاست های گذرا تا 4000 ثابت نگه داشته شده بود که این اواخر با فشار تحریمی امریکا به شدت رو به فزونی گذاشت.

ویدیوی پایین مربوط به تظاهرات امروز است: