ادامه تظاهرات اعتراض امیز در شهرهای تهران، کرمانشاه، مسجد سلیمان، زرین شهر و جوق اباد اصفهان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) امروز به رغم وضعیت فوق العاده امنیتی در سراسر ایران سه شهر دیگر تهران، کرمانشاه، مسجد سلیمان و جوق اباد اصفهان شاهد تظاهرات و درگیریهای شدیدی بودند.

تهران امروز عصر ۱۳ دی میدان انقلاب

زرین‌شهر اصفهان چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه

کرمانشاه، هم اکنون ۱۳ دی‌ماه؛ فرار مأموران از دست مردم

تسخیر خیابان توسط جوانان و فرار نیروهای سرکوبگر، جوق آباد اصفهان

فرار سرکوبگران از دست جوانان مسجدسلیمان. ۱۳ دی ۱۳۹۶