ادامه اقدامات فاشیستی علیه تمدن و تاریخ ترک/ نام ترکی خزر تغییر میکند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)،  اقدامات فاشیستی علیه تمدن و تاریخ ترک در ایران ادامه دارد.

در همین راستا رئیس سازمان نقشه‌برداری می‌گوید به دلیل کاهش بارش‌ها و کاهش ورودی آب رودخانه‌ها به ویژه در حوزه ولگا، سطح آب دریای خزر در ۱۰ سال گذشته یک متر کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا مسعود شفیعی همچنین از احتمال تغییر نام دریای خزر خبر داد و گفت: «هم‌اکنون در نقشه‌های داخلی این دریا را با نام خزر می‌شناسیم و در حوزه بین‌المللی با نام کاسپین. احتمال دارد در نقشه‌های داخلی نیز نام کاسپین را برای دریای خزر انتخاب کنیم که ریشه ایرانی دارد.»

رفتن به نوارابزار