ادامه اعتراض زنان علیه حجاب اجباری/اینبار در شیراز

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، یک دختر در شهر شیراز بعد از رهایی از دست پلیس گشت ارشاد مجددا اقدام به برداشتن حجاب خود می کند.

در فیلمی که از این دختر در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است نشان می دهد وی با برداشتن روسری به پیاده روی در یکی از خیابان های شیراز ادامه می دهد.

در ماه های اخیر”نه به حجاب اجباری” در میان زنان ایرانی افزایش یافته است.

در دی ماه سال 1386 دختری بنام ویدا با برداشتن روسری خود در کنار خیابان انقلاب بر روی سکوی مخابرات ایستاد و نسبت به حجاب اجباری در ایران اعتراض کرد.

متعاقبا علی رغم اعمال محدویت های امنیتی بر علیه زنان اصطلاح “دختران کوی انقلاب” وارد ادبیات اجتماعی و اعتراضی ایران شد و زنان در اکثر شهرهای ایران شروع به اعتراض بر علیه حجاب اجباری شده اند.