احتمال وجود اقیانوس در سیاره زهره

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که سیاره زهره در گذشته های دور همانند زمین دارای اقیانوس یا اقیانوسهایی بوده است.

همواره این تصور وجود دارد که مریخ یکی از معدود سیارات منظومه شمسی است که همانند زمین قابلیت ادامه حیات داشته اما تحقیقات جدید نشان می دهد که زهره که از آن به عنوان سیاره خواهر زمین یاد می شود در گذشته دارای اقیانوسهایی بوده است و همین مسأله می تواند این ذهنیت را تقویت کند که ونوس هم در ردیف مریخ قرار می گیرد.

شبیه سازیهای جدیدی که توسط «ژورنال تحقیقات زمین شناسی : سیارات» صورت گرفته گویای آن است که در زهره که در گذشته متأثر از گازهای گلخانه ای بوده، ممکن است اقیانوسهایی وجود داشته که این امر می توانسته زمینه را برای ادامه حیات مساعد کند.

دانشمندان با استناد به نتایج حاصل از چنین شبیه سازی می گویند که اگر به ترکیبی از پوشش ابری، گاز دی اکسید کربن و آب موجود در دورانهای ابتدایی زهره توجه کنیم، تصور وجود نشانه هایی از حیات در این سیاره چندان عجیب نخواهد بود.

پیشتر محققانی از ناسا به این نتیجه رسیده بودند که در گذشته زهره یعنی چیزی در حدود ۷۱۵ میلیون سال پیش، شرایط دمایی در حدود ۱۵ درجه سانتیگراد حاکم بوده که البته در قیاس با شرایط فعلی که به ۴۶۰ درجه سانتیگراد می رسد تفاوت چشمگیری را نشان می دهد.

از همین رو دانشمندان پیشنهاد می کنند که تحقیقات بیشتری درباره این سیاره و معماهای مربوط به آن صورت گیرد.

رفتن به نوار ابزار