ابتکار: در تهران 10 برابر استاندارد جهانی زباله تولید می‌شود

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش ملی نمایندگان منتخب شوراهای شهر مراکز استانی با محوریت محیط زیست و توسعه پایدار با تاکید بر اینکه امروزه نگرش‌ها به مدیریت پسماند تغییر کرده و تفکر دور انداختن زباله‌ها وجود ندارد، افزود: درحال حاضر بحران جهانی پسماند در دنیا غیر قابل انکار است و در این خصوص شهرها در بحث جامع مدیریت پسماند نقش اساسی دارند.

ابتکار افزود: در تهران هم اکنون 10 برابر استاندارد جهانی زباله تولید می‌شود و قوانین نادرست و آسان‌گیرانه به تولید نخاله در شهرها دامن زده است چرا که در زمینه تخریب و نوسازی هیچ گونه قوانین بازدارنده‌ای وجود ندارد. این در حالی است که در همه جای دنیا درآمد زایی از پروانه ساخت توسط شهرداری‌ها منسوخ شده است.

رفتن به نوارابزار