ائلدن اوزاق-ائله یاخین؛ مجسمه فیگوراتیو از هنرمند اردبیلی برای عباس لسانی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) حسین حسن‌نژاد مجسمه‌ساز و هنرمند اردبیلی در تازه‌ترین اثر خود مجسمه‌ای فیگوراتیو از سیم فلزی ساخته است که در آن‌ نگرانی و رنج اجتماعی-سیاسی انسانی بازنمایی می‌شود که گرفتار بی‌عدالتی گردیده و زیستش به مخاطره‌ افتاده است.

او عنوان این اثر را (ائلدن اوزاق-ائله یاخین) و روایت داستان زندگی سیاسی-اجتماعی عباس‌لسانی مبارز و زندانی سرشناس آذربایجانی معرفی می‌کند.

به گفته حسن‌نژاد در خلق این اثر سه محور عصیان، مبارزه و آزادی به صورت سمبلیک ترکیب‌بندی شده‌اند.

این اثر ترکیبی در ابعاد ۱.۱۰×۱.۳۰ و در مدت ۲۲ ساعت طراحی و اجرا شده استشعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل آقای لسانی را از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست تبرئه اما در اقدامی بحث‌برانگیز باستناد اتهام جدید به هشت سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهر یزد محکوم کرد.

عباس لسانی بیش از دو دهه است که به جهت فعایتهای مستمر و مدنی خود دستگیر ، شکنجه ، تبعید و متحمل حبس‌های طولانی مدت شده است.

رفتن به نوار ابزار