آوارگی دهها میلیون آفریقایی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ گزارش مرکز فعالیت های استراتژیک آفریقا که مقر آن در آمریکا است نشان می دهد در سال 2017 شمار افرادی که در آفریقا به عنوان پناهنده، مهاجر یا رانده شده از زادگاه در کشور خود، ثبت شده اند از مرز 20 میلیون نفر گذشته است.

شصت و سه درصد این افراد که 12.7 میلیون نفر را شامل می شود مجبور به جابه‌جایی در داخل مرزهای کشور خود شده و 6.7 میلیون نفر مهاجر و 690 هزارتن نیز پناهنده شده اند.

رفتن به نوار ابزار