آمریکا طرح اعمال تحریم های تازه علیه ایران و روسیه را تصویب خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری “میکروفون نیوز” آدام شیف نماینده ارشد کمیته اطلاعات مجلس نماینده گان آمریکا اعلام کرده مجلس نماینده گان با اکثریت آرا طرح اعمال تحریم های تازه بالای ایران و روسیه را تصویب خواهد کرد.

این طرح از سوی مجلس سنای آمریکا به تصویب رسیده است. شیف گفته است گفته اگر این طرح به رای گذاشته شود شکی نست که با اکثریت آرا تصویب خواهد شد.

این طرح اول باید از سوی دو مجلس به تصویب برسد بعد برای اجرایی شدن نیازمند امضای رئیس جمهوری خواهد بود.

گفته شده بخش های از این مصوبه اختیارات رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از تحریم های وضع شده علیه روسیه را کاهش میدهد.

نماینده گان دموکرات ادعا کرده اند جمهوری خواهان روند رای گیری را به تاخیر میاندازند تا این بخش های مصوبه را به نفع کاخ سفید تغییر دهند.