آمریکا: زنان ایران خواستار تغییر هستند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،”هدر نوئرت”سخنگوی وزرات خارجه آمریکا اعلام کرده است: در ایران شاهد زنانی هستیم که با حجاب مخالفت کردند اما بعضی از آنها بازداشت شده اندو به نظر می رسد که ایرانی ها به طور فزاینده ای نا امید شده اند.

او در ادامه تاکید کرده است:ما به دنبال تغییر رفتار حکومت ایران هستیم.

“نوئرت” در بخشی از پرسش و پاسخ های خود با خبرنگاران به موارد زیر هم اشاره کرده است:

–  ما به دنبال تغییر رفتار حکومت ایران هستیم و من فکر می کنم این همان چیزی است که اکثر مردم می خواهند که بخشی از رژیم ایران رفتار خود را تغییر دهد.

– من فکر می کنم که وزیر خارجه صرفا به این واقعیت اشاره می کند که این اعتراضات ادامه دارد و ما شاهد آن هستیم که مردم ایران به شدت نگران پیشرفت های اقتصادی خود هستند.

– ما شاهد آن هستیم که مردم هنوز منافع اقتصادی را تجربه نکرده اند. بنابراین مردم احساس می کنند که باید سرخوردگی خود را از طریق آزادی بیان و این نوع اعتراض ها مطرح کنند و من فکر می کنم این نمودار نشان می دهد که اعتراض ها ادامه دارد.

رفتن به نوارابزار