آمارهای مختلف 7 روز اول تظاهرات ضد حکومتی در ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،اعتراضات ضد حکومتی در ایران در روزهای جاری به شکل فراگیر در اکثر مراکز استان ها و در برخی از شهرهای این کشور برگزار گردید.

به گزارش هرانا ارگان حقوق بشری ایران، اعتراضات در ایران در طی 7 روز اول در تمام 31 استان ایران، در 69 شهرستان و 71 شهر گسترش یافت.

در روز اول اعتراضات ( 7 دیماه) اعتراضات در 3 شهر آغاز، روز بعد به 11 شهر رسید، سپس به 28 شهر گسترش پیدا کرد، در روز 10 دیماه 26 شهر شاهد اعتراضات بود، 11 دیماه نیز 27 شهر ایران به خیابان ها آمد.

در این زمان بود که دولت ایران دست به فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و پیام رسان هایی چون تلگرام و واتساپ زد.

12 دیماه این اعتراضات در 12 شهر ادامه یافت و نهایتا روز 13 دیماه برابر با هفتمین روز این اعتراضات، 4 شهر صحنه اعتراضات بود.

نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان به گلوله های ساچمه ای به آنان شلیک کردند.

این نیروها همچنین از گاز اشک آور و ماشین آب پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند.

نقشه پراکندگی اعتراضات در 7 روز اول:

بر اساس آمارهای رسمی اعلامی از سوی حکومت ایران، در ایران اعتراض بین 21 تا 24 نفر کشته شدند.
آمار بازداشت معترضان از شهرهای مختلف ایران به قرار نمودار زیر می باشد: