آغاز سالتحصیلی و رنگ و بوی ملی در مدارس آزربایجان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) همزمان با اول مهر و بازشدن درب مدارس و دانشگاها به روی دانش آموزان و دانشگاهیان دل هر فرد آگاه و فهیم آذربایجانی از اینکه نمیتواند به زبان مادری خود بخواند و بنویسد و مجبورا به زبان غیر مادری خود در مدارس و دانشگاه تن میدهد، به درد می آید.

اما امسال با شروع کلاسها در اوایل مهرماه، فعالیتها و اعتراضات بسیار زیبایی در جای جای آذربایجان نسبت به تدریس اجباری زبان عقیم وتحمیلی فارس به دانش آموزان غیر فارس زبان شکل گرفت.

اعتراضاتیکه به مدنی ترین و مسالمت آمیزتیرین حالت ادامه یافته و نسبت به هرسال رنگ و بوی خاصی به خود گرفته و به صورت گسترده ،متنوع و با استقبال کم نظیر ملت آگاه وفرهنگی آذربایجان روبرو گشت.
بنحوی که باعث تمجید و تعریف دوستان و حتی دشمنان باانصاف گشت.اما در این میان یکی از بارزترین ،برجسته ترین و اثرگذارترین کار فرهنگی، پخش کتاب تورکی به زبان مادری در بسیاری از مدارس استان اردبیل بود.که به گواه عکس ها ، فیلمها و شاهدین ،استقبال مردم ،کودکان و والدین آنها بسیار پرشور و موید نهادینه شدن خواست عمومی تدریس به زبان مادری از سوی اقشار مختلف جامعه بود.

از تاثیرات و زیباییها این نوع فعالیت های فرهنگی بسیار میتوان نوشت از جمله آنکه یکی از این زیباییها ورود افکار و اندیشه های فرهنگی، ادبی و هویتی به بطن جامعه مخصوصا در حیطه آموزشی میتواند باشد.

از دیگر سو پخش اینگونه کتابها میتواند هم بر وجهه مثبت فعالان مدنی و حرکت ملی در نزد عموم مردم و افکار عمومی بیافزاید و هم این کتابها میتواند سئوالاتی چالش برانگیز و محرک در ذهن و افکار خوانندگان بویژه کودکان و نوجوانان کم سن و سال پدید بیاورد .
همچنان که این کار فرهنگی و انسان دوستانه بازتاب بسیار خوبی هم در دنیای واقعی و هم در دنیای مجازی در داخل و خارج کشور بدنبال داشت.

ازتصاویر وفیلمهای پخش شده در داخل کلاسها و حیاط مدرسه ها میتوان حس خوب و امید به آینده را لمس کرد و مطمئنا اینگونه اتفاقات و عکسها در تاریخ مبارزاتی حرکت ملی آزربایجان جز لحظات ماندگار ثبت خواهد شد.