آغاز تظاهرات مردمی در برخی از شهرهای آذربایجان/ اعتراض اهالی زنجان٬ اردبیل٬ ساوه و ارومیه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ به دنبال برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف ایران اهالی شهرهای اردبیل و ارومیه ساه و زنجان در آذربایجان نیز ضمن سردادن شعارهای عدالت خواهانه به خیابانها ریختند.

اردبیل

زنجان

ساوه

اورمیه

رفتن به نوار ابزار