آذربایجان و حزب خلق مسلمان/ مهدی حمیدی شفیق

تقریبا همزمان با تأسیس حزب “جمهوری اسلامی” ، حزب “خلق مسلمان” اعلام موجودیت کرد و با حمایت آیت الله شریعتمداری شروع به سازماندهی مردم در تهران و تبریز و قم کرد.
رژیم حاکم بعد از پهلوی یک نظام مذهبی بود و اولین جریان مخالف نیز یک جریان مذهبی بود,آیت الله شریعتمداری-سوای کارنامه سیاسی قبل از انقلاب و مواضعش در مخالفت با فرقه دموکرات و بعدها حمایت از خمینی و…- اولین روحانی برجسته ای بود که با اصل ولایت فقیه مخالفت کرد و خواستار تشکیل مجلس موسسان به جای مجلس خبرگان بود. او همچنین طرفدار تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.
اعتراضات حزب خلق مسلمان و بدنبال آن اعتصابات و قیام مردم تبریز بدنبال انتشار مقاله صادق خلخالی علیه آیت الله شریعتمداری کلید خورد و حزب وارد فاز جدیدی شد.
در اعتراضات بعد از سوم اردیبهشت سال هزاروسیصدوپنجاه و هشت کلیه نیروهای مسلح در تبریز شرکت کردند و همه آنها در حمایت از آیت الله شریعتمداری اعلامیه منتشر کردند,با توجه به حمایت آحاد ملت آذربایجان از آیت الله شریعتمداری این قیام را میتوان یک حرکت و قیام ملی تلقی کرد.
از شعارهای قیام ملت آذربایجان در اردیبهشت پنجاه و هشت:
“خمینی بت شکن,بت شده ای خود شکن”
“ما همه سرباز شریعتمدار”
“قانون اساسی ده اولان اصل یوزاون ضد بشردی–ایصلاح اگر اولمازسا او باطیل دی هدردی”
(اصل صدوده قانون اساسی ضد بشر است–اگر اصلاح نشود باطل و بیهوده است)
تصاویر از توئیتر مهدی حمیدی شفیق

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار