آذربایجان مظلومترین سرزمین و ملت دنیا

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، اختلاف افکنی و تقسیم خاک تاریخی آزربایجان در منطقه و کشور ایران از سابقه ای دویست ساله برخودار است.

بی تردید هیج منطقه ای از جهان همانند سرزمین آذربایجان به بخشهای مختلف تقسیم نشده است.

این وضعیت بسیار تلخ٬ نشان دهنده فجایع بسیار هولناک گذشته و فجایع محتمل هولناک آینده است.

رفتن به نوارابزار