آخوندی از وقوع تخلف 700 میلیاردی در سازمان نظام مهندسی خبر داده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران از وقوع تخلف 700 میلیاردی در سازمان نظام مهندسی خبر داده است.

سازمان نظام مهندسی در ایران زیر نظر وزارتخانه راه و شهرسازی فعالیت می کند.

وزیر راه و شهرسازی ایران در این رابطه ادامه داده است” این سازمان ها در سال گذشته یک هزار و 500 میلیارد تومان گردش مالی داشتند که بخشی از آن را در بانکها سپرده گذاری کردند و از این سپرده گذاری 172 میلیارد تومان سود می گرفتند و  این سازمان ها باید 780 میلیارد تومان به مهندسان پرداخت می کردند در حالیکه 734 میلیارد تومان در حساب آنها باقی مانده بود.”

آخوندی در خاتمه اظهار داشته است سازمان نظام مهندسی به اتکای بخشنامه دولتی از مردم پول می گرفت درحالیکه این سازمان سازمانی مردم نهاد است و درآمدهایش باید از حق عضویت اعضا و کمک های دولت تامین شود.